บ้านคนไอที-ตะนาวศรี ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง .."สาวกะเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี ลำภาชี แก่งส้มแมวแนวหินผา ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ตรึงติดตรา น้ำผึ้งป่าหวานซึ้ง ติดตรึงใจ"..ยินดีต้อนรับสู่อำเภอจอมบึง สวนผึ้ง และบ้านคา ชายแดนตะวันตกเมืองไทย

บันทึกวันเวลาที่ผันผ่าน

คำคม-บทกลอน

คำคมวันนี้

ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน

อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย
ดีกว่าร้อย เพื่อนคิด ริษยา


คำคม-สอนใจ(คน)

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

เป็นมนุษย์ เป็นได้ เพราะใจสูง
เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน
ถ้าใจต่ำ เป็นได้ แต่เพียงคน
ย่อมเสียที ที่ตน ได้เกิดมา
...

ประทับใจล่องเรือชมคลองเขาแดง

พักผ่อน

พักผ่อน

สบายๆ

สบายๆ

สรรพคุณของปอกะบิด

สรรพคุณของปอกะบิด

สรรพคุณปอกะบิดในส่วนนี้เป็นของผู้จำหน่าย ปอกะบิดเกลียวทอง ที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณต่างๆ แต่ยังไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้มายืนยัน ควรใช้วิจารณญาณ
 1. ปอกะบิด สรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยรักษาโรคเบาหวาน
 2. สรรพคุณของปอกะบิด ช่วยลดความโลหิต
 3. ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด
 4. มีส่วนในการช่วยลดน้ำหนัก
 5. สรรพคุณปอกะบิดเกลียวทอง ช่วยรักษาอาการไมเกรน
 6. ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้
 7. ช่วยรักษาโรคไทรอยด์
 8. ช่วยบำรุงตับและไต
 9. ช่วยบรรเทาอาการของโรคไต
 10. ปอกะบิดช่วยป้องกันการเกิดและช่วยแก้โรคเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้า
 11. ปอกะบิดเกลียวทอง สรรพคุณช่วยแก้อาการนิ้วล็อค
 12. ช่วยรักษาโรคเก๊าท์ อาการปวดข้อ ปวดหลัง ปวดเข่า
 13. ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวระบบภายในมดลูกของสตรี
วิธีกินปอกะบิดเกลียวทอง อย่างแรกให้นำฝักปอกะบิดไปต้มในน้ำร้อน 25 ฝักต่อน้ำ 1.5 ลิตร ใช้เวลาต้มประมาณ 20 นาที แล้วเอาน้ำมาดื่มเป็นชา โดยดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น (ฝักปอกะบิดที่นำไปต้ม สามารถต้มได้ถึง 4 ครั้งหรือจนกว่าสีจะจางแล้วค่อยเปลี่ยน) สำหรับราคาที่มีจำหน่ายก็กิโลละประมาณ 500 บาทขึ้นไป
มีงานศึกษาวิจัยที่สรุปว่า สารสกัดจากผลปอกะบิดสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลอง และช่วยป้องกันไม่ให้ระดับไขมันสูงขึ้นได้จริง แม้ว่าผลการทดลองจะสรุปว่ามันสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ แต่ก็ยังไม่เพียงที่จะระบุขนาดในการใช้ และยังไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนยารักษาโรคเบาหวานได้จริง และจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องความเป็นพิษ ทั้งนี้มีสมุนไพรจำนวนไม่น้อยที่มีพบว่ามีความเป็นพิษต่อตับและไต หากขนาดการใช้ไม่ถูกต้องหรือเหมาสม ซึ่งในกรณีที่ยังไม่ข้อมูลครบเช่นนี้ การนำมาใช้ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตับและไตได้
ดังนั้น ผู้ที่ใช้สมุนไพรชนิดนี้อยู่หรือผู้ที่คิดจะลองใช้ ควรตรวจภาวะการทำงานของตับและไตอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 เดือน และสำหรับผู้ที่มีประวัติหรือแม้แต่คนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคตับและไตห้ามรับประทาน
แหล่งอ้างอิง : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เว็บไซต์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอขอบคุณ http://www.greenerald.com/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94/
นำข้อมูลมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ท่านกำลังเข้าสู่บริการรัฐปรับค่าไฟ parody by DRZO You...

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

เทคนิคการสอนแบบอุปนัย ( Inductive Method )

เทคนิคการสอนแบบอุปนัย ( Inductive Method )

ความหมาย วิธีสอนแบบอุปนัย
เป็นการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการสอนแบบย่อยไปหาส่วนรวมหรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป โดยการให้นักเรียนทำการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แล้วพิจารณาค้นหาองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันจากตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อสรุป

ความมุ่งหมายและวิธีสอนแบบอุปนัย
เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบกฎเกณฑ์หรือความจริงที่สำคัญ ๆ ด้วยตนเองกับให้เข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของความคิด ต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้ง ตลอดจนกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการทำการสอบสวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนในการสอนแบบอุปนัย
1. ขั้นเตรียม คือ การเตรียมตัวนักเรียน เป็นการทบทวนความรู้เดิม กำหนด จุดมุ่งหมาย และอธิบายความมุ่งหมายให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

2. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง คือ การเสนอตัวอย่างหรือกรณีต่าง ๆ ให้นักเรียนได้พิจารณา เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ สรุปกฎเกณฑ์ได้ การเสนอตัวอย่าง ควรเสนอหลายๆ ตัวอย่างให้มากพอที่จะสรุปกฎเกณฑ์ได้ ไม่ควรเสนอเพียงตัวอย่างเดียว

3. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม เป็นขั้นหาองค์ประกอบรวม คือ การที่นักเรียนได้มีโอกาสพิจารณาความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอย่างเพื่อเตรียมสรุปกฎเกณฑ์ไม่ควรรีบร้อนหรือเร่งเร้าเด็กเกินไป

4. ขั้นสรุป คือ การนำข้อสังเกตต่าง ๆ จากตัวอย่างมาสรุปเป็นกฎเกณฑ์ นินามหลักการ หรือสูตร ด้วยตัวนักเรียนเอง

5. ขั้นนำไปใช้ คือ ขั้นทดลองความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อสรุปที่ได้มาแล้วว่าสามารถที่จะนำไปใช้ในปัญหาหรือแบบฝึกหัดอื่น ๆ ได้หรือไม่

ข้อดีและข้อจำกัด
ข้อดี

1. จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งและจำได้นาน
2. ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดตามหลักตรรกศาสตร์ และหลักวิทยาศาสตร์
3. ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการในการแก้ปัญหา และรู้จักวิธีทำงานที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา

ข้อจำกัด
1. ไม่เหมาะสมที่จะใช้สอนวิชาที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ
2. ใช้เวลามาก อาจทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย
3. ทำให้บรรยากาศการเรียนเป็นทางการเกินไป
4. ครูต้องเข้าใจในเทคนิควิธีสอนแบบนี้อย่างดี จึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ในการสอน

ที่มา
http://www.arts.ac.th/
และขอขอบคุณ เว็บ http://news4teacher.blogspot.com/2010/04/inductive-method.html
เพื่อเป็นวิทยาทาน ทางการศึกษา ครับ พัฒนาการศึกษาของไทย

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

นักร้องบ้านนอก เปาวลี พรพิมล

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

สวดคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

สวดมนต์ ถือศีลวันวิสาขบูชา2556 ร.ร.อนุบาลสวนผึ้ง

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ชิงช้าสวรรค์(11.05.2013)

ชิงช้าสวรรค์(11.05.2013)

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

เที่ยวเมืองสามอ่าว 2556

เที่ยวเมืองสามอ่าว 25-27 เม.ย.2556
" ไมตรีจิตมิตรภาพ..คือพลังวิเศษที่สามารถข้ามฟ้าไปถึงกัน
ได้อย่างไร้สิ่งใดขวางกั้น " ....

25 - 27 เมษายน  2556  คุณมะเดื่อได้รับเกียรติจาก 
คุณครูอ้วน (น้องอ้วน) จากมุกดาหาร และคุณครูนิรุจน์ 
(น้องรุจน์) จากสวนผึ้งราชบุรี  พร้อมทั้งครอบครัว
 และญาติ ๆ เดินทางมาเยี่ยมเยียนและพักผ่อนที่บ้านของ
คุณมะเดื่อ ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับคุณมะเดื่อและ
ครอบครัวจ้ะ

ประมาณบ่าย 2 โมง  คณะของคุณครูอ้วน และคุณครูนิรุจน์
ก็มาถึง โปรแกรมสำหรับบ่ายวันนี้ คือ คุณมะเดื่อจึงพาทุก ๆ 
คนไป เยี่ยมชมเส้นทางเดินสำรวจป่าชายเลนที่อุทยานแห่ง
ชาติเขาสามร้อยยอด   ต่อด้วยไปไหว้พระที่วัดหุบตาโคตร
และล่องเรือชมคลองเขาแดง แล้วไปรับประทานอาหารเย็น และค้างแรมที่หาดสามพระยา

อ่านและชมเพิ่มเติมได้จาก 
http://www.gotoknow.org/posts/534109
ขอบขอบคุณที่มาของข้อมูล เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และนันทนาการ  วงการศึกษาของไทย 
ที่สำคัญ ขอบพระคุณ ครูเล็ก บุปผา  ล้วนเล็ก ...จาก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอย่างยิ่ง
ที่ให้การต้อนรับ และเป็นไกด์ นำเที่ยว เมืองสาวอ่าว ในทริป ครั้งนี้ ทุกคนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีวันลืม  หากมีโอกาส ชาวสวนผึ้ง ราชบุรี คงมีโอกาสได้ต้อนรับและดูแล คณะจาก ครูเล็ก อีกนะครับ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

หลักการประดับธงชาติไทยและธงอาเซียนวิธีการประดับธงไตรรงค์ ธงชาติไทยร่วมกับธงกลุ่มสมาชิกอาเซียน
วิธีการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงกลุ่มสมาชิกอาเซียน

หลักและวิธีการประดับธงอาเซียนและธงชาติของประะเทศสมาชิกอาเซียนให้เรียงดังนี้ โดยเริ่มจากธงอาเซียนแล้วต่อด้วยสมาชิก ๑๐ ประเทศ ตามลำดับอักษรชื่อประเทศดังนี้ : 

๑. Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม), 

๒. Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา), 

๓. Republic of Indonesia (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย), 

๔. Lao People’s Democratic Republic (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สปป ลาว), 

๕. Malaysia (มาเลเซีย), 

๖. Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า), 

๗. Republic of the Philippines (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์), 

๘. Republic of Singapore (สาธารณรัฐสิงคโปร์), 

๙. Kingdom of Thailand (ราชอาณาจักรไทย), และ 

๑๐. Socialist Republic of Vietnam (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

๑๑. ธงสัญลักษณ์อาเซียน
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=241
เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ขอบคุณครับ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
...รักนะ จุ๊บ จุ๊บ...
..ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง.....

ข่าวสารอัพเดท

เรื่องน่ารู้