บ้านคนไอที-ตะนาวศรี ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง .."สาวกะเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี ลำภาชี แก่งส้มแมวแนวหินผา ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ตรึงติดตรา น้ำผึ้งป่าหวานซึ้ง ติดตรึงใจ"..ยินดีต้อนรับสู่อำเภอจอมบึง สวนผึ้ง และบ้านคา ชายแดนตะวันตกเมืองไทย

บันทึกวันเวลาที่ผันผ่าน

คำคม-บทกลอน

คำคมวันนี้

ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน

อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย
ดีกว่าร้อย เพื่อนคิด ริษยา


คำคม-สอนใจ(คน)

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

เป็นมนุษย์ เป็นได้ เพราะใจสูง
เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน
ถ้าใจต่ำ เป็นได้ แต่เพียงคน
ย่อมเสียที ที่ตน ได้เกิดมา
...

ประทับใจล่องเรือชมคลองเขาแดง

พักผ่อน

พักผ่อน

สบายๆ

สบายๆ

อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C


อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C
ระหว่างวันที่ ๒-๘ เมษายน ๒๕๕๕ ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บังคับบัญชา ล.ส.สามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๗๓ คน
ชมภาพการอบรม ได้ที่เว็บบอร์ด ด้านล่างครับ...คลิกที่นี่ก็ได้
ประเภทของลูกเสือ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ลิงก์ผู้สนับสนุน
ลูกเสือ คือใคร

ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง 8 – 25 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการลูกเสือ (Scouting) อย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดประเภทและเหล่าลูกเสือว่า ลูกเสือมี 4 ประเภท คือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และอาจจัดให้มีลูกเสือเหล่าสมุทร และลูกเสือเหล่าอากาศได้ สำหรับลูกเสือที่เป็นหญิง อาจใช้ชื่อเรียกว่า เนตรนารี หรือชื่ออื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้หมายถึง ลูกเสือที่เป็นหญิงด้วย


ประเภทของลูกเสือ

1. ลูกเสือสำรอง (Cub Scout)
อายุ 8 – 11 ปี
คติพจน์: ทำดีที่สุด (Do Our Best)

2. ลูกเสือสามัญ (Scout)
อายุ 11 – 16 ปี
คติพจน์: จงเตรียมพร้อม (Be prepared)

3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout)
อายุ 14 – 18 ปี
คติพจน์: มองไกล (Look wide)

4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover)
อายุ 16 - 25 ปี
คติพจน์: บริการ (Service)

อ้างอิงข้อมูล...นำมาจากเว็บไซต์ http://www.kroobannok.com/1545
เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณอย่างสูง

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 ความคิดเห็น:

ผา เป่าแก้ว กล่าวว่า...

ได้ความรู้ดีนะ

แสดงความคิดเห็น

...รักนะ จุ๊บ จุ๊บ...
..ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง.....

ข่าวสารอัพเดท

เรื่องน่ารู้